Odszkodowanie za błąd medyczny, lekarski

Ucierpiałeś fizycznie i psychicznie w efekcie błędu lekarza?

Ktoś z Twojej rodziny stracił życie wskutek zaniedbania w szpitalu lub w prywatnej służbie zdrowia?

Należy Ci się odszkodowanie za błąd lekarski!

Nie wiesz jak postępować w takich przypadkach?
Nasi doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji.

Błąd medyczny jest zdarzeniem zwykle spowodowanym niewłaściwym działaniem lub lekkomyślnością w działaniu lekarza, pielęgniarki albo innych osób z personelu szpitala bądź placówki medycznej. Zdarzenie to skutkuje wyrządzeniem krzywdy na zdrowiu, osobie lub życiu pacjenta w trakcie wykonywania czynności medycznych, które utrudnia, uniemożliwia, bądź w znacznym stopniu ogranicza egzystencję poszkodowanego.

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.; dalej jako: u.z.l.l.d.): „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością”. Jeżeli ten obowiązek nie zostaje spełniony, poszkodowanemu pacjentowi należy się odszkodowanie za błąd medyczny lekarza.

Dzwoń do nas lub podaj swój telefon albo email a na pewno się z Tobą skontaktujemy i udzielimy bezpłatnej wstępnej porady.

Oszacujemy wielkość należnego Ci odszkodowania i pomożemy je wyegzekwować.