Odszkodowanie za błąd medyczny, lekarski

Ucierpiałeś fizycznie i psychicznie w efekcie błędu lekarza?

Ktoś z Twojej rodziny stracił życie wskutek zaniedbania w szpitalu lub w prywatnej służbie zdrowia?

Należy Ci się odszkodowanie za błąd lekarski!

Nie wiesz jak postępować w takich przypadkach?
Nasi doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji.

Błąd medyczny jest zdarzeniem zwykle spowodowanym niewłaściwym działaniem lub lekkomyślnością w działaniu lekarza, pielęgniarki albo innych osób z personelu szpitala bądź placówki medycznej. Zdarzenie to skutkuje wyrządzeniem krzywdy na zdrowiu, osobie lub życiu pacjenta w trakcie wykonywania czynności medycznych, które utrudnia, uniemożliwia, bądź w znacznym stopniu ogranicza egzystencję poszkodowanego.

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.; dalej jako: u.z.l.l.d.): „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością”. Jeżeli ten obowiązek nie zostaje spełniony, poszkodowanemu pacjentowi należy się odszkodowanie za błąd medyczny lekarza.

 

Błąd medyczny & odszkodowanie 

Miałeś powikłania po operacji lub po zabiegu w szpitalu? A może lekarz postawił złą diagnozę i podjął niewłaściwe leczenie? Wszelkie podobne sytuacje zdarzają się niestety często. Według wyliczeń Ministerstwa Zdrowia jest ich ponad 800 tysięcy rocznie.

Najczęstsze błędy medyczne to niewykonanie potrzebnych badań, powikłania okołooperacyjne, nieodpowiednia opieka, źle dobrane leczenie, zakażenia w czasie pobytu w szpitalu i inne zaniedbania.

 

Jak rościć swoich praw ubiegając się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Poszkodowany pacjent nie powinien pozostawiać tego bez konsekwencji dla placówki medycznej. W takiej sytuacji warto postarać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Aby ubiegać się o odszkodowanie, trzeba zebrać wszelką dokumentację medyczną, oraz rachunki za dodatkowe leczenie (także prywatnie), leki, dodatkowe badania, dojazdy do lekarza, rehabilitację, utracone zarobki, oraz inne wydatki spowodowane pogorszeniem zdrowia lub niepełnosprawnością.

Na tej podstawie możemy wystąpić z roszczeniami wobec szpitala.

Mogą to być odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta. Dobrze jest też ustalić odpowiedzialność szpitala lub konkretnego lekarza na przyszłość. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, kiedy stan zdrowia znowu się pogorszy i będzie trzeba dochodzić dodatkowych roszczeń.

Świadczenia, jakie mamy otrzymać, przyznawane są przez lekarzy biegłych sądowych, na podstawie Rozporządzeń Ministra Pracy i Opieki Społecznej, a także tabele tworzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Kto jest winny?

Zanim zaczniemy procedurę egzekwowania odszkodowania, trzeba ustalić, z czyjej winy i przeciwko komu ma być prowadzona sprawa. Najczęściej jest to prosta sprawa, jednak zdarza się, że pacjent jest leczony w kilku placówkach medycznych lub przez kilku lekarzy, co utrudnia ustalenie odpowiedzialności za błąd.

Lekarze i szpital są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym, w zależności od sprawy, pozew może być kierowany przeciwko szpitalowi, konkretnemu lekarzowi lub przeciwko ubezpieczycielowi lekarza lub szpitala.

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić chcąc otrzymać należne odszkodowanie, to zgłoszenie się do Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Taka 16 osobowa Komisja orzeka, czy doszło do naruszenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu. Ułatwia to uzyskanie odszkodowania.

 

Potrzebny jest ekspert

Sprawy dotyczące błędów lekarskich, są zawiłe i wymagają rzetelnej wiedzy prawnej i medycznej. Jeśli proces o odszkodowanie ma być poprowadzony profesjonalnie i sprawnie, w oparciu o odpowiednią wiedzę, trzeba skorzystać z pomocy prawnej. Konieczne jest tutaj duże doświadczenie w sprawach błędów medycznych, ponieważ szpitale mają wiele takich spraw za sobą i sztab dobrych prawników do obrony.

Jako jedna z największych spółek odszkodowawczych w Polsce, jesteśmy w stanie pomóc Ci w sprawie uzyskania odszkodowania z tytułu błędu medycznego. Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie pytania.

Dzwoń do nas lub podaj swój telefon albo email a na pewno się z Tobą skontaktujemy i udzielimy bezpłatnej wstępnej porady.

Oszacujemy wielkość należnego Ci odszkodowania i pomożemy je wyegzekwować.