Zadzwoń do nas - 81 479 79 37

Aktualności

Na co może liczyć poszkodowany przez błąd medyczny?

Błąd medyczny jest to zaniedbanie, zaniechanie podjęcia odpowiednich działań medycznych lub inne nieumyślne działanie, które doprowadziło do szkody pacjenta, komplikacji zdrowotnych lub śmierci.

Błąd medyczny dotyczy zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, dentystów, położnych i innych osób personelu medycznego.

 

Każda sytuacja, która doprowadziła do błędu w sztuce lekarskiej, jest podstawą do roszczenia rekompensaty dla poszkodowanego pacjenta.

 

Świadczenia, jakich można […]

20 września 2016|

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Nasze zdrowie i życie często powierzamy lekarzom. Nie zawsze jednak wychodzi nam to na zdrowie.

Jesteśmy bezradni wobec pomyłek, jakie zachodzą przez niekompetencje służby zdrowia. Takie pomyłki narażają pacjentów na dodatkowe cierpienia i wydłużają czas leczenia.

Nie każdy ma siły na procesowanie się ze szpitalem, a czasami nawet nie wie, że za błąd medyczny należy się jakiekolwiek […]

16 września 2016|

DEFINICJA BŁĘDU W ORGANIZACJI SZPITALA

Błąd organizacyjny w służbie zdrowia jest coraz częstszą przyczyną powstawania szkody po stronie pacjentów. W wyniku zaniedbań personelu ponoszą oni szkody w postaci uszkodzeń ciała czy śmierci. Szkody te rodzą odpowiedzialność po stronie zakładów opieki zdrowotnej i zmuszają je do pokrywania kosztów z tytułu m.in. odszkodowania za wypadek, renty, zwrotu kosztów leczenia czy wreszcie zadośćuczynienia […]

01 września 2015|

ZAKAŻENIA SZPITALNE

Do polskich sądów co roku wpływa ok. 1,5 tysiąca pozwów przeciwko zakładom opieki zdrowotnej, w których pokrzywdzeni domagają się odszkodowania za wypadki zakażenia szpitalnego, rent z tego tytułu, a rodziny zmarłych w wyniku zakażeń zadośćuczynienia za śmierć bliskich. Z tego ponad 70% dotyczy roszczeń za zakażenia wirusem HBV i HCV. Stwierdza się, że u osób […]

01 września 2015|

WZORZEC IDEALNEGO LEKARZA

Lekarze powołani są w swym zawodzie do ratowania życia ludzkiego i kierują się w swym postępowaniu naczelną zasadą primum non nocere. Jednak są oni tylko ludźmi i zdarzają się im błędy i zaniedbania w postępowaniu w stosunku do pacjenta. Błąd lekarza kosztuje jednak bardzo dużo i przynosi on za sobą wiele krzywdy. Przynosi on często […]

01 września 2015|

WINA ZA DZIAŁANIA SZPITALA

Zakład opieki zdrowotnej ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek błędów medycznych oraz błędów organizacyjnych wynikłych z działań swego personelu. Odpowiedzialność ta sprowadza się do ponoszenia kosztów zadośćuczynienia za wypadki błędów, zwrotu kosztów leczenia, renty, a przypadku śmierci pacjenta zwrotu kosztów pogrzebu oraz odszkodowania za śmierć. Za powołaniem do odpowiedzialności zakładów opieki zdrowotnej przemawiała przede […]

01 września 2015|

STATYSTYKA WYSTĘPOWANIA BŁĘDÓW ORGANIZACYJNYCH

Zjawisko błędów organizacyjnych w służbie zdrowia mających ujemne skutki dla zdrowia, a czasami życia chorych, nie są zjawiskami rzadkimi zarówno w Polsce, jak i na świecie. Błędy organizacyjne wynikają z niedbalstwa i braku standardów opieki zdrowotnej. Jak wskazują szacunki w amerykańskich szpitalach więcej ludzi umiera po niewłaściwej kuracji i wskutek zaniedbań personelu, niż ginie w […]

01 września 2015|

RODZAJE ZAWINENIA LEKARZA

Lekarz w ramach wykonywanych czynności leczniczych zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności. Odstępstwo od wymaganej w danych okolicznościach staranności w działaniu stanowić będzie winę lekarza i skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą. Poszkodowany pacjent lub jego rodzina będzie miał roszczenie o zadośćuczynienie za wypadek braku wymaganej staranności, a w przypadku śmierci pacjenta odszkodowania za śmierć.

Określone działanie ma […]

01 września 2015|

RODZAJE BŁĘDÓW W FARMAKOTERAPII

Błędy medyczne są ósmą z kolei przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych, powodując wg różnych szacunków 44 000–98 000 zgonów rocznie. Koszty związane z ok. 450 000 możliwymi do uniknięcia działaniami niepożądanymi stosowanej farmakoterapii sięgają 3,5 mld dolarów rocznie. Koszty te obejmują głównie odszkodowania za wypadki błędów należne pacjentom oraz zadośćuczynienia za śmierć dla bliskich zmarłych […]

01 września 2015|

RODZAJE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Polskie szpitale coraz częściej narażone są na odpowiedzialność za błędy medyczne. Naraża ta je na konieczność wypłaty dużych odszkodowań za wypadki błędów, rent oraz zadośćuczynienia za śmierć. Samo pojęcie błędu medycznego jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym. Analiza pojęcia umożliwiła zdefiniowanie kilku odrębnych pojęć mających z nim bezpośredni związek, ale o różnym znaczeniu w rozumieniu medyczno-prawnym. Można wyróżnić […]

01 września 2015|