Odszkodowanie za błąd medyczny2018-08-06T12:03:21+02:00

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY, LEKARSKI

Ucierpiałeś fizycznie i psychicznie w efekcie błędu lekarza?

Ktoś z Twojej rodziny stracił życie wskutek zaniedbania w szpitalu lub w prywatnej służbie zdrowia?

Należy Ci się odszkodowanie za błąd lekarski!

Nie wiesz jak postępować w takich przypadkach?
Nasi doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji.

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz poniżej - oddzwonimy możliwie najszybciej.


Błąd medyczny

jest zdarzeniem zwykle spowodowanym niewłaściwym działaniem lub lekkomyślnością w działaniu lekarza, pielęgniarki albo innych osób z personelu szpitala bądź placówki medycznej. Zdarzenie to skutkuje wyrządzeniem krzywdy na zdrowiu, osobie lub życiu pacjenta w trakcie wykonywania czynności medycznych, które utrudnia, uniemożliwia, bądź w znacznym stopniu ogranicza egzystencję poszkodowanego.

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.; dalej jako: u.z.l.l.d.): „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością”. Jeżeli ten obowiązek nie zostaje spełniony, poszkodowanemu pacjentowi należy się odszkodowanie za błąd medyczny lekarza.

bladmedyczny.com.pl

Na jakie odszkodowanie możesz liczyć?

  • Zadośćuczynienie za doznane cierpienie – jest to świadczenie jednorazowe, niezależne od faktycznie poniesionej straty majątkowej (dającej się wycenić).

  • Odszkodowanie – rekompensuje rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego pacjenta np. koszty leków, wizyt lekarskich oraz wykonanych badań, koszty rehabilitacji, koszty przystosowania mieszkania itp.

  • Rentę na zwiększone potrzeby – renta ta ma charakter okresowy i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację).

  • Rentę z tytułu utraty zdolności do pracy – renta ta rekompensuje brak możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.

Śmierć pacjenta

300 000 zł

Pozostawienie instrumentów po operacji w ciele pacjenta
150 000 zł

Omyłkowe wycięcie narządu

600 000 zł

Uszkodzenie okołoporodowe noworodka z powikłaniami
900 000 zł

Jak możemy pomóc w uzyskaniu odszkodowania?

Analizujemy dokumentację i oceniamy realne szanse na uzyskanie jak najwyższego odszkodowania. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w procesie likwidacji szkody przed Zakładami Ubezpieczeń, jak i na etapie sądowym w postępowaniu cywilnym, czy też karnym. Dysponujemy specjalistami, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny oraz zapewniają fachową pomoc prawną osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego. Walczymy o odszkodowanie obejmujące rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami medycznymi.

Zadzwoń do nas
lub wyślij wiadomość

Przedstaw swoją historię i dokumentację medyczną

Podpisz umowę – nie ponosisz żadnych kosztów!

Uzyskaj
należne ci pieniądze