RODZAJE BŁĘDÓW W FARMAKOTERAPII

//RODZAJE BŁĘDÓW W FARMAKOTERAPII

Błędy medyczne są ósmą z kolei przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych, powodując wg różnych szacunków 44 000–98 000 zgonów rocznie. Koszty związane z ok. 450 000 możliwymi do uniknięcia działaniami niepożądanymi stosowanej farmakoterapii sięgają 3,5 mld dolarów rocznie. Koszty te obejmują głównie odszkodowania za wypadki błędów należne pacjentom oraz zadośćuczynienia za śmierć dla bliskich zmarłych w wyniku błędów w stosowaniu leków. Błędy te powodują również ogromną krzywdę u pacjentów.

Błędy w farmakoterapii są najpowszechniejszym rodzajem błędów medycznych i wynikają z niewłaściwego działania lekarza, personelu medycznego, farmaceuty lub pacjenta. Z oczywistych względów jedynie błędy sprokurowane przez trzy pierwsze grupy skutkują odpowiedzialnością i koniecznością wypłaty zadośćuczynienia za wypadki ich wystąpienia. Można wyróżnić następujące rodzaje błędów w farmakoterapii: błędy związane z przepisywaniem leków, błędy związane wydawaniem leków oraz z podawaniem leków. Pierwsza kategoria błędów polega na zastosowaniu niewłaściwego leku i wynika najczęściej z niewyraźnego pisma ręcznego, korzystania przez lekarza z niewłaściwej karty pacjenta, pomylenia nazwy leku, pomyłki w dawkowaniu, niejednoznacznych skrótów. Z kolei błędy związane z wydawaniem leków polegają głównie na wydaniu nieprawidłowej mocy leku lub wydaniu leku o podobnej nazwie. Ostatnia kategoria błędów wiąże się z niewłaściwym podawaniem leków i występuje w przypadku sprzeczności pomiędzy przepisanym, a podawanym lekiem.

2018-07-18T09:12:19+02:001 września, 2015|Aktualności|