RODZAJE ZAWINENIA LEKARZA

//RODZAJE ZAWINENIA LEKARZA

Lekarz w ramach wykonywanych czynności leczniczych zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności. Odstępstwo od wymaganej w danych okolicznościach staranności w działaniu stanowić będzie winę lekarza i skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą. Poszkodowany pacjent lub jego rodzina będzie miał roszczenie o zadośćuczynienie za wypadek braku wymaganej staranności, a w przypadku śmierci pacjenta odszkodowania za śmierć.

Określone działanie ma charakter subiektywnie zawiniony, jeżeli z porównania postępowania konkretnego lekarza z przyjętym dla niego modelem powinnego działania wynika, że wzorcowy dobry lekarz w identycznych okolicznościach uniknąłby wyrządzenia pacjentowi szkody. Obok niedbalstwa lekarza winę stanowi także niezręczność i nieuwaga lekarza, a także zwykłe zapomnienie lub przeoczenie (pominięcie koniecznych badań diagnostycznych), brak ostrożności czy przezorności, które prowadzą do powstania u pacjenta szkody. Postać i stopień winy jest jednak nieistotny i nie ma jednak większego znaczenia z punktu widzenia odpowiedzialności i co za tym idzie naprawienia szkody poprzez zapłatę odszkodowania za wypadek. Zgodnie z przyjętym i niekwestionowanym stanowiskiem orzecznictwa i literatury, lekarz odpowiada za każdą winę cywilną, nawet najlżejszą zarówno w razie oparcia roszczeń na podstawach deliktowych (co stanowi regułę), jak i wówczas, gdy poszkodowany powoła się na reżim kontraktowy.

2018-07-18T09:09:21+02:001 września, 2015|Aktualności|