WINA ZA DZIAŁANIA SZPITALA

//WINA ZA DZIAŁANIA SZPITALA

Zakład opieki zdrowotnej ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek błędów medycznych oraz błędów organizacyjnych wynikłych z działań swego personelu. Odpowiedzialność ta sprowadza się do ponoszenia kosztów zadośćuczynienia za wypadki błędów, zwrotu kosztów leczenia, renty, a przypadku śmierci pacjenta zwrotu kosztów pogrzebu oraz odszkodowania za śmierć. Za powołaniem do odpowiedzialności zakładów opieki zdrowotnej przemawiała przede wszystkim ochrona poszkodowanego i poszerzenie możliwości kompensacji szkód przezeń poniesionych. Byłoby bowiem niesłuszne i niecelowe, gdyby pozbawić pacjenta należytego odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek czynności zespołu bądź jednego jej członka. Odpowiedzialność zakładu przybierać będzie więc charakter odpowiedzialności zastępczej (za konsekwencje wynikające z zachowania personelu) albo odpowiedzialności własnej (za zaniedbania typu organizacyjnego).

Wskazać należy, że odpowiedzialność za wyrządzenie szkody z winy lekarza lub członka personelu medycznego, jeżeli tylko pomiędzy szkodą, a zawinionym działaniem lub zaniechaniem w związku z pełnioną funkcją nastąpi zwyczajny związek przyczynowy zawsze poniesie zakład opieki zdrowotnej. Wina jednak nie musi być przypisana konkretnej osobie, wystarczy bowiem udowodnienie, że winę ponosi jeden z funkcjonariuszy, członków personelu. Okoliczność taka jest wystarczająca do uznania odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej.

2018-07-18T09:00:34+02:001 września, 2015|Aktualności|