Wiemy jak dostać odszkodowanie za błąd medyczny lekarza2018-07-26T13:35:00+02:00

Wiemy jak dostać odszkodowanie za błąd medyczny lekarza

Błąd medyczny (także: błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) – nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.

Co może składać się na błąd lekarski?

Na błąd lekarski, który będzie rodził konsekwencje prawne w postaci konieczności zrekompensowania pacjentowi doznanej szkody i krzywdy (wypłaty odszkodowania za błąd lekarski), muszą składać się następujące elementy:

  • postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, polegające np. na niewykonaniu koniecznych badań czy zaniechaniu podania niezbędnych leków,
  • wina nieumyślna (lekkomyślność lub niedbalstwo),
  • ujemny skutek popełnionego błędu, czyli szkoda i krzywda pacjenta,
  • związek przyczynowy między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Pomożemy Ci odzyskać odszkodowanie za błąd lekarza!

Kwoty, których dochodzimy dla naszych klientów, obliczane są w każdej sprawie indywidualnie.
Przy określeniu wysokości i rodzaju świadczenia nasi specjaliści biorą pod uwagę rozmiar konsekwencji zdrowotnych i finansowych, jakie poniósł pacjent w związku z błędem lekarskim.

Wysokość odszkodowania za błąd medyczny może sięgać nawet kilku milionów złotych!